Service, support og vedlikehold

Bilde

Service, support og vedlikehold er inkludert i tjenesteleveransen. Oppdretteren skal ha minst mulig arbeid og bekymringer. Bortsett fra noen få, mindre vedlikeholdsoppgaver, som å holde kameralinsen ren og skifte børsteenheten, står Remora Robotics for driften og sikrer at det ikke blir stans eller forsinkelser i produksjonen.

Kundeservice

Om det er noe du lurer på eller det mot formodning oppstår en teknisk feil, er du alltid velkommen til å kontakte våre spesialister, som står parat til å hjelpe. Kundeservice er behjelpelig med det meste.

Telefon kundeservice: 94 05 15 65

E-post kundeservice: support@remorarobotics.no

Support-team

Den første tiden etter at Remora er installert i oppdrettsanlegget stiller vi et support-team til disposisjon for å forvisse oss om at systemet fungerer som det skal. Først når vi er trygge på at systemet er trygt og operativt, overlates styringen til driftssenteret i Stavanger.

Service og vedlikehold

System-status overvåkes kontinuerlig. Remora overhales og gjennomgår service og vedlikehold i faste intervaller og ved behov slik det er beskrevet i brukermanual. Oppdretter vil kun bistå med enkelt vedlikehold som rens av kamera mens mer omfattende vedlikehold blir utført av våre teknikere

Statusinformasjonen om forholdene i merden er tilgjengelig i nettportalen og appen.

Service og vedlikehold kan i tillegg til ren kvalitetssikring av enheten også omfatte utskiftning av slitasjedeler, reparasjoner og systemoppgraderinger som forbedrer ytelsen, eventuelt også påmontering av tilleggskomponenter, som f.eks. sensorer.

Opplæring

Oppdretter blir gitt en grunnleggende innføring og opplæring i hvordan Remora virker og opererer. Det vil bl.a. gis opplæring i å ta Remora ut av merden, rense kameraene, rengjøre enheten og bytte børstene. Rens av kamera er nødvendig maks en gang per uke, spyling en gang per måned, og ellers ved behov.

Vi legger vekt på dialog og tilgjengelighet, og står alltid klar til å besvare spørsmål eller til å rykke ut dersom det viser seg nødvendig.