Bekymringsfri notrens

Glem tidkrevende, tradisjonell, kostbar og periodisk høytrykksvask av merdene med alle de negative konsekvensene dette har for fiskehelsen og miljøet. Med Remora børstes dine bekymringer bort – fremtidsrettet, energieffektivt og bærekraftig.

Vi tar oss av alt. Bortsett fra litt enkelt vedlikehold, skal du ikke tenke på noe. Remora er en autonom robot, men overvåkes av våre spesialister i driftssenteret i Stavanger, som kan intervenere og fjernstyre enheten om nødvendig.

Mindre vedlikehold som rengjøring av kamera og skifte av børster utføres av oppdretter. Mer omfattende service, support og vedlikehold inngår i vår standard tjenesteleveranse og håndteres av Remora Robotics.

Remora app og nettportal

Oppdretter kan selv følge med på systemets status og miljøforholdene i merden i nettportalen og en app som følger med systemet. Bilder, avvik og endringer kategoriseres og katalogiseres.

Ved avvik, maskebrudd og fare for rømming varsles driftssenteret automatisk.

Bildene er georefererte, slik at det enkelt lar seg gjøre å identifisere hvor i noten avviket er. Strømforbruk, temperaturer, enhetens «allmenntilstand» osv. overvåkes kontinuerlig.

Alltid ren not er fornuftig oppdrett i praksis

Remora passer til alle typer merder, er enkel å installere og krever ingen fysisk tilpasning av not. Remora er designet for å operere under barske forhold langs norskekysten. Roboten er driftssikker, med overlegne egenskaper og lav risiko for produksjonsstans og forsinkelser.

Remora tilbys som en tjenesteleveranse med månedsleie, og håndteres som en driftskostnad. Notrens behøver ethvert oppdrettsanlegg, men Remora eliminerer behovet for tradisjonell høytrykksvask. Skånsom, kontinuerlig børstevask gir redusert slitasje og økt levetid på utstyret, mindre utgifter til vedlikehold og færre utskiftninger av merdene. Med energieffektiv elektrisk rengjøring er også miljøgevinsten betydelig.