En ren not er miljøvern i praksis

Bilde
Bilde
Bilde
Bilde

Remora gir notrens uten støy, plager og sykdomsrisiko for fisken, ingen potensiell smitte fra arbeidsfartøy og renseutstyr brukt på andre lokasjoner, mindre bruk av kobber og kjemikalier, legemidler, plast og nylon, og vesentlig mindre karbonutslipp per merd per år.

Miljøgevinst

Foruten en betydelig miljøgevinst, gir Remora utvilsomt også en omdømmegevinst. Forbrukerne stiller krav. Den som evner å møte den vanlige forbrukerens helse-, miljø- og klimabevissthet, er vinneren.

Bruk av skånsom, elektrifisert robotrens sparer miljøet for betydelige karbonutslipp. Her foreligger ikke sikre tall, men et estimat er gjort på 2800 kw/t fornybar kraft per år, som vil redusere CO2-utslippene med ca 22 tonn per merd sammenliknet med høytrykksvask.

Andre beregninger anslår at kraftforbruket vil være på 2-3 % sammenliknet med tradisjonelle operasjoner, og angir en reduksjon i utslippene på inntil 30 tonn per merd.

Med Remora elimineres behovet for kobberimpregnering av noten. Økt levetid på utstyret og færre utskiftninger av noten, gir i seg selv en besparelse. Det er anslått at rundt 30 % av kobberet slites av noten og avsettes i sjøen ved første gangs høytrykksvask.

Gjennom hele notens levetid mistes anslagsvis 80-90 % av kobberet til sjøen. Dette tilsvarer omlag 640 kilo kobber (Kilde: Bellona.no). Seniorforskerne Nina Blöcher (NTNU) og Oliver Floerl (Cawthron Institute) anslår i Towards cost-effective biofouling management in salmon aquaculture; a strategic outlook utslippene i norske farvann alene til omlag 1000 tonn årlig.

Bruk av kobber, kjemikalier og legemidler i nøtene kan gi skader på plantelivet og følsomme arter, og medføre skadelige langtidsvirkninger for vannmiljøet, og i større konsentrasjoner også for mennesker. . Med Remora som alternativ strategi for not rensing tar oppdretter et godt skritt i retningen bort fra slike side effekter av en ellers meget positiv bidragsyter til bærekraftig matproduksjon.