God fiskehelse gir god lønnsomhet

Bilde

I Remora Robotics ser vi ikke bare på den ene oppgaven som trenger en løsning. Vi har en helhetlig tilnærming til mål og virkemidler, virkninger og konsekvenser. Det handler om å sikre best mulig oppdrettsvilkår for fisken og oppdretteren, beskytte miljøet og utstyret, drive kostnads- og energieffektivt, og tenke langsiktig bærekraft i alle prosesser og operasjoner.

Remora Robotics ligger helt i front i utviklingen. Vi tilbyr banebrytende teknologi og effektive, bærekraftige løsninger på noen av oppdrettsindustriens største utfordringer. Daglig skånsomt stell av noten gir bedre fiskehelse, betydelig miljøgevinst og sunn økonomi.

Alltid ren not er fiskevelferd i praksis

Remora forhindrer groen i å oppstå og beskytter mot biologisk forurensning. En ren not gir bedre vanngjennomstrømming og høyere oksygeninnhold, bedre forhold for rensefisken og en mer effektiv avlusing.

Forekomsten av sykdom og fiskedød reduseres betraktelig. Skånsom rengjøring gir lavere risiko for maskebrudd og fiskerømming. Det betyr at en betydelig større mengde fisk kan tilbys markedet per utsett og produksjonssyklus.