Remora
Robotics

Remora Robotics

Bilde
Bilde

Remora Robotics ble etablert som Mithal AS i 2015, og endret navn til Remora Robotics høsten 2021. Selskapet har hovedkontor og driftssenter på Kalhammeren i Stavanger, der også storskala produksjonsfasiliteter etableres.

Siden oppstarten har Remora Robotics arbeidet med å perfeksjonere designet, teknologien, egenskapene, ytelsen og funksjonaliteten til den patenterte, autonome submarine roboten Remora, som revolusjonerer rengjøringen av merdene i oppdrettsanlegg.

Gründerne var Bjarte Langeland, som i en årrekke har jobbet med undervannsteknologi i selskapet Stinger Technology, og Leiv Midthassel, som er utdannet økonom og store deler av yrkeslivet har vært rådgiver for oljeindustrien. Langeland trakk seg senere ut av selskapet, men er aktiv som rådgiver i Remora Robotics` konsulentgruppe.

Bakgrunnen for etableringen var oljeprisfall og tilbakegang i oljeindustrien, som førte til oppdragstørke. Langeland og Midthassel kastet blikket på oppdrettsindustrien, og under et inspeksjonsoppdrag på et oppdrettsanlegg, da Midthassel ble vitne til den kostbare, energi- og arbeidskrevende tradisjonelle høytrykksvaskingen av oppdrettsmerdene, ble ideen unnfanget.

Tanken var enkel: Alt som kan automatiseres, bør automatiseres. Alt som skal foregå under vann, bør gjøres med utstyr som er mest mulig selvgående og autonomt. Er oppgaven kjedelig og repetitiv, så bør rutinene forenkles og automatiseres.

Midthassel spurte oppdretterne direkte om hva de ønsket seg av det optimale verktøyet for rengjøringen av oppdrettsmerdene. Remora er således designet og utviklet som et direkte svar på oppdretternes egne ønsker og behov.

Mye av robot- og undervannsteknologien var allerede tilgjengelig gjennom Stinger Technology. Den store utfordringen var å få roboten til å bevege seg langs notmaskene uten å miste grepet. Til dette formålet ble det patenterte krok- og beltesystemet utviklet, etter prøving og feiling, og med fire-fem ulike tilnærminger.

Remora har blitt til i et nært og fruktbart samarbeid med ledende forskningsmiljøer i Norge: SINTEF, Norsk Forskningsråd, NTNU og Innovasjon Norge.

Remora var ferdig testet, godkjent av Norce og kvalitetssikret av Aquastructure høsten 2021. Da meldte også verdensledende oppdrettsselskaper som Mowi og Nordlaks sin interesse.

Målet har vært å skape en robotteknologi som fornyer og forbedrer oppdrettsindustrien på en fremtidsrettet, miljøvennlig og bærekraftig måte. Det har vi klart. Nå er ambisjonen nasjonal og internasjonal vekst.

Tidslinje

2017

Ideen unnfanges. Utnyttelse av eksisterende ROV-kompetanse til utvikling av en autonom «robotgressklipper» til bruk ved notrensing.

2018

Første truster-prototype testet, og vraket.

Første beltedrevne enhet utviklet.

2019

Funksjonell prototype testet over tid.

Norce-rapport konkluderer med at børsteenheten fungerer tilfredsstillende og er velegnet for rengjøring av oppdrettsmerder. Patent oppnådd på beltemekanismen.

2020

Utvikling av forbedret prototype, testet mot Sterling White Halibut AS under innovasjonskontrakt.

Tre enheter ble produsert for ytterligere testing.

2021

Autonom algoritme kombinert med bildegjenkjennelse testet hos Mowi.

Batteridrift utviklet i samarbeid med SINTEF i prosjekt underlagt Norsk Forskningsråd.

Den første Remora ble installert i Mowis anlegg på Hidra i september.